Nina Dobrev Gets Love from Boyfriend Shaun White on Her Birthday!