Kazuto Ioka out-thinks, out-fights Kosei Tanaka for round 8 TKO