Tin quan su moi nhat viet nam va trung quoc - Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1

Category

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 - Tin quan su moi nhat viet nam va trung quoc

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 1

C225ch đeo bao cao su 1x233 vỏ bao cao su cẩn thận để bạn kh244ng l224m hỏng ch250ng đừng d249ng răng hoặc k233o đặt bcs đ250ng c225ch phần v224nh ở b234n ngo224i n243 tr244ng giống như một c225i mũ nhỏ xem h236nh để khi đặt l234n đầu dương vật sẽ cuộn xuống được dễ d224ng.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 2

Bao cao su đeo ng243n tay bảo vệ cuộc y234u một c225ch an to224n v224 hiệu quả n224ng cũng dễ d224ng thẩm du l234n đỉnh đ234 m234 khi kh244ng c243 ch224ng ở b234n đặt h224ng bcs d224nh cho ng243n tay tại đ226y.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 3

Đeo bao cao su th244i vẫn chưa đủ an to224n an to224n l224 bạn phải đeo đ250ng l250c đ250ng c225ch hy vọng những th244ng tin tr234n sẽ thực sự hữu 237ch cho bạn khi d249ng bao cao su.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 4

Loại bao cao su chống xuất tin sớm th236 chất chống xts cũng ở b234n trong của bao v236 vậy nếu đeo ngược th236 kh244ng c243 t225c dụng với nam giới th234m một t225c hại nữa l224 l224m giảm sức bền của bcs thường th236 khả năng chịu lực v224 225p suất của mặt trong v224 mặt ngo224i bcs l224 kh225c nhau.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 5

Bao cao su gai địt bồ d226m địt lồn bồ d226m đ227ng sướng qu225 anh su253t nữa th236 xuất tinh anh cho bồ d226m b250 cặc m250t chim của m236nh.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 6

C225ch đeo bao cao su nữ bước 4 chọn một vị tr237 n224o đ243 thật l224 thoải m225i để đưa bao cao su v224o tư thế thuận lợi nhất l224 n226ng cao một ch226n ngồi xổm ngồi hay nằm xuống c225ch đeo bao cao su nữ bước 5 ch232n nhẹ nh224ng v242ng trong của bao cao su nữ v224o 226m đạo h227y cảm nhận v242ng b234n trong đi l234n v224 di chuyển v224o vị tr237.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 7

Lưu 253 khi sử dụng bao cao su để bao cao su thật sự trở th224nh vật dụng an to224n b234n cạnh việc quan t226m t236m hiểu c225ch đeo bao cao su đ250ng c225ch bạn cần lưu 253 một số vấn đề sau.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 8

bao cao su đ244n d234n đeo ng243n tay c243 rung ở đầu thay đổi tư thế quan hệ tạo ra mu244n v224n kiểu sắc th225i cảm x250c kh225c nhau cho cuộc y234u thăng hoa hạnh ph250c.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 9

bao cao su được thiết kế độc đ225o với bề mặt sần với c225c chấm bi nhỏ v224 đặc biệt c243 một vi234n bi lớn ở đầu lăn massge 226m đạo v224 v249ng nhạy cảm của bạn t236nh l224m cho bạn t236nh nhanh ch243ng đạt đến cao tr224o v224 n226ng độ cao tr224o l234n đến mức cực đỉnh.

Đeo bao cao su vagraveo rồi quan hệ với em nữ sinh - 1 10